هود آشپزخانه مدل: RB5050BF

هود آشپزخانه مدل: RB5050BF

Code: RB5050BF

شيشه سكوريت با مقاومت حرارتي 400 درجه سانتي گراد و مستحكم در برابر ضربه و شوك حرارتي / مجهز به سنسور دود و حرارت


Guarantee
After Sales Support
Quality Guarantee
Global Shipping

شيشه سكوريت با مقاومت حرارتي 400 درجه سانتي گراد و مستحكم در برابر ضربه و شوك حرارتي / مجهز به سنسور دود و حرارت

Tech Data
Comments